O projekcie

 

Głównym celem wnioskowanego projektu jest promocja marki MEDUS na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży usług medycznych. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji

 

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów – zwłaszcza zagranicznych.

Wydatki ogółem: 217 745,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 217 745,00 PLN

Dofinansowanie: 163 308,75 PLN